Pusat Sains & Kreativiti Terengganu (PSKT) telah ditubuhkan pada 22 Mac 2005 dan dilancarkan oleh YAB Menteri Besar Terengganu. PSKT merupakan salah satu anak syarikat negeri di bawah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pendidikan, Sains Teknologi dan Jawatankuasa Tugas Khas. Kini, pusat ini telah dijalankan di bangunan baru Pusat Sains & Kreativiti Terengganu, Kampung Laut, Chendering, Kuala Terengganu. Secara ammnya, PSKT adalah platform untuk menggalakkan pendidikan tidak formal Sains & Teknologi termasuk galeri dan aktiviti melalui program pengayaan Sains & Teknologi.

PSKT juga menampilkan inovasi teknologi terkini yang memperkaya pengalaman pengunjung. Dari realiti maya (virtual reality) hingga permainan komputer bergrafik tinggi, pengunjung dapat merasai teknologi-teknologi terbaru yang digunakan dalam bidang sains dan kreativiti. Ini memberi peluang kepada pengunjung untuk mengeksplorasi potensi teknologi dan mengalami aplikasi praktikalnya dalam kehidupan harian. PSKT telah membangunkan fasa pertama iaitu galeri Spark Your Creativity, galeri Bencana Alam, galeri STEMEC dan galeri Science Stage. Kubah Mudah Alih juga merupakan tarikan utama yang menunjukkan kes 3D aero galaksi.

Selain dari aspek sains dan teknologi, PSKT juga menekankan kreativiti dan seni sebagai sebahagian daripada pengalaman yang ditawarkan. Galeri-galeri yang menggabungkan sains dengan seni mungkin memberi pengunjung peluang untuk menghasilkan karya seni mereka sendiri, menggabungkan elemen-elemen kreatif dengan prinsip-prinsip sains. Hal ini memberi peluang kepada pengunjung untuk meluahkan kreativiti mereka sambil mengeksplorasi hubungan antara sains dan seni.

PSKT juga berperanan sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat setempat dan pelawat luar. Program-program pendidikan dan bengkel-bengkel mungkin dijalankan secara berkala untuk mengajar konsep-konsep sains dan teknologi dengan cara yang menarik dan menyeronokkan. Sekolah-sekolah sering mengadakan lawatan sambil belajar ke PSKT untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar tentang sains dan teknologi.

Pusat Sains & Kreativiti Terengganu adalah destinasi yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativiti dalam satu tempat yang menarik dan interaktif. Dengan pameran-pameran sains, inovasi teknologi terkini, dan pelbagai aktiviti kreatif, PSKT menyediakan pengalaman yang mendidik dan menghibur kepada pengunjung dari pelbagai lapisan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran, PSKT juga berperanan penting dalam membentuk masa depan masyarakat Terengganu yang lebih berkembang dalam bidang sains dan kreativiti.