Kampung Delong terkenal sebagai habitat utama bagi tuntung untuk melakukan proses peneluran. Berbeza dengan penyu, yang sering naik ke pantai untuk bertelur lebih daripada lima kali setahun dengan jumlah telur melebihi 100 biji setiap kali, tuntung adalah haiwan yang bertelur dengan kadar yang jauh lebih rendah. Tuntung hanya naik ke pantai untuk meletakkan telur pada bulan Februari dan Mac setiap tahun, dan jumlah telur yang diletakkan adalah kira-kira 40 biji sahaja pada setiap siri bertelur.

Kampung Delong di Terengganu adalah penting bagi pembiakan tuntung, dengan ekosistem pantai yang menyediakan persekitaran yang sesuai untuk proses peneluran mereka. Keunikan proses pembiakan tuntung ini menjadikan Kampung Delong sebagai destinasi yang menarik bagi penyelidik dan peminat alam sekitar yang ingin memahami lebih lanjut tentang spesies ini. Dengan jumlah telur yang diletakkan tuntung yang jauh lebih sedikit berbanding penyu, setiap usaha untuk melindungi telur-telur tuntung dan habitat mereka di Kampung Delong menjadi sangat penting untuk memastikan kelestarian spesies ini dalam jangka masa panjang.