Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) Cawangan Terengganu memainkan peranan penting dalam mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan industri kraftangan di negeri Terengganu. Dengan fokus yang kuat pada warisan budaya tempatan dan pengembangan kemahiran kraf tradisional, PKKM Cawangan Terengganu menjadi pemangkin utama dalam memperkukuhkan ekonomi kreatif tempatan serta mengekalkan warisan seni dan budaya yang kaya. PKKM juga merupakan pusat penghasilan pelbagai jenis barangan kraf bermutu dan menempatkan hasil seni kraf tangan Terengganu dalam satu kawasan yang khusus serta menawarkan pelbagai pilihan kepada pelancong.

PKKM Cawangan Terengganu bertanggungjawab untuk mempromosikan dan memelihara warisan seni dan budaya tempatan melalui pelbagai inisiatif. Hal ini termasuk program-program pemuliharaan dan penyelenggaraan, pameran kraf tradisional, dan demonstrasi kemahiran kraf kepada masyarakat setempat. Dengan cara ini, PKKM membantu menjaga dan menghargai keunikan seni kraf Terengganu yang berusia berabad-abad tahun.

Selain daripada hanya memelihara warisan kraf tradisional, PKKM Cawangan Terengganu juga berusaha untuk membantu penggiat kraf tempatan dalam meningkatkan kemahiran, meningkatkan kualiti produk, dan memasarkan hasil kraftangan mereka. Ini dilakukan melalui bengkel-bengkel latihan, konsultasi perniagaan, dan sokongan pemasaran bagi membantu penggiat kraf untuk berkembang dan berjaya dalam perniagaan mereka.

PKKM Cawangan Terengganu bertanggungjawab untuk mempromosikan dan memasarkan produk kraf tempatan di peringkat tempatan, kebangsaan, dan antarabangsa. Hal ini dilakukan melalui penyertaan dalam pameran-pameran kraftangan, promosi di media sosial, dan kerjasama dengan agensi-agensi pemasaran lain. Dengan memperluas pasaran bagi produk kraf Terengganu, PKKM membantu meningkatkan pendapatan penggiat kraf tempatan dan memperluas pengaruh kraftangan Terengganu di peringkat global.

PKKM Cawangan Terengganu juga berperanan dalam menyediakan pendidikan dan latihan kepada generasi muda yang berminat dalam bidang kraftangan. Program-program latihan dan bengkel kraftangan diadakan secara berkala untuk membimbing mereka dalam mempelajari kemahiran tradisional dan mengembangkan bakat mereka dalam bidang ini. Hal ini membantu memastikan kesinambungan warisan kraf tradisional Terengganu untuk generasi akan datang.